Ποια είναι η Limitless

Ποια είναι η Limitless

Η Limitless ΕΠΕ είναι η πρώτη εταιρεία μεσιτείας χρονομισθώσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2002 με βασικό σκοπό να δώσουμε στο ευρύ καταναλωτικό κοινό (ιδιώτες και επιχειρήσεις) πρόσβαση σε υπηρεσίες χρονομίσθωσης αυτοκινήτων με την ίδια ευκολία που του προσφέρονται οι υπόλοιπες μέθοδοι αγοράς αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών.

Η μεσιτεία χρονομισθώσεων είναι πολύ διαδεδομένη στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου η αγορά χρονομίσθωσης είναι πιο ώριμη.

Ερέθισμα για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας στην Ελληνική αγορά, είναι η διαπίστωση ότι παρ' όλο που έχει αυξηθεί ο αριθμός των εταιρειών χρονομίσθωσης, το εμπορικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών παρουσιάζει αδυναμίες που επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους (πχ τον τελικό καταναλωτή και τους εμπόρους οχημάτων).

Αυτό συμβαίνει γιατί ο πελάτης που θα ενδιαφερθεί για χρονομίσθωση, εμπλέκεται σε μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία συγκέντρωσης και σύγκρισης οικονομικών προσφορών όταν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις εκμισθώτριες εταιρείες. Αντίστοιχα αν απευθυνθεί στις εμπορίες αυτοκινήτων διαπιστώνει ότι ο έμπορος, ενώ έχει στην διάθεση του ένα πλήθος χρηματοδοτικών προτάσεων, δεν συμβαίνει το ίδιο για προτάσεις χρονομίσθωσης.

Όλα αυτά, διαπιστώνεται πως συμβαίνουν γιατί το κόστος αυτών των πωλήσεων είναι μεγάλο για τις εταιρείες χρονομίσθωσης με τις υφιστάμενες διαδικασίες.

Με πιο απλά λόγια, για μία εταιρεία χρονομίσθωσης, ο «λιανικός» πελάτης (που προτίθεται να μισθώσει ένα ή λίγα αυτοκίνητα) δεν αποτελεί τον κύριο στόχο της, με αποτέλεσμα αυτός να μην λαμβάνει τα μέγιστα όσον αφορά τον χρόνο ανταπόκρισης, την ευελιξία, το κοστολόγιο κλπ.

Η Limitless με την βοήθεια της διαδικτυακής μηχανογραφικής εφαρμογής της, πετυχαίνει την απλοποίηση των διαδικασιών και εξασφαλίζει την μέγιστη οικονομία χρόνου και χρήματος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Μέσω της εφαρμογής αυτής συρρικνώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης τόσο κατά το αρχικό στάδιο της προσφοράς (η οποία γίνεται on line), όσο και στα επόμενα στάδια πιστοληπτικού ελέγχου, κατάρτισης συμβάσεων κλπ.

Με αυτόν τον μοναδικό τρόπο, ο πελάτης ή ο έμπορος για λογαριασμό του πελάτη, έχει δυνατότητα ταυτόχρονης προσέγγισης όλων των εταιρειών χρονομίσθωσης. Έτσι επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα κάλυψης των αναγκών τους βάση των οποιονδήποτε κριτηρίων τους π.χ. εύρος υπηρεσιών, γεωγραφική κάλυψη, τιμές, κλπ.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα