Τι καλύπτει

Τι καλύπτει μία σύμβαση χρονομίσθωσης

Οι παρεχόμενες καλύψεις διαφέρουν ανάλογα την εταιρεία εκμίσθωσης.

Σε γενικές γραμμές όμως, καλύπτονται:

  • Τα Τέλη κυκλοφορίας για όλα τα έτη της μίσθωσης
  • Μικτή ασφάλιση που καλύπτει: ίδιες ζημίες του αυτοκινήτου, αστική ευθύνη, κλοπή, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα και θραύση κρυστάλλων, τουλάχιστον.
  • Πλήρη συντήρηση του οχήματος, όπως προβλέπει ο κατασκευαστής σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Εκτός από την απλή συντήρηση, καλύπτεται και κάθε ζημιά που μπορεί να προκύψει στο αυτοκίνητο, ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης.
  • Αντικατάσταση των ελαστικών ανά 40.000 χλμ
  • Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος
  • 24ωρη κάλυψη οδικής βοήθειας

Οι καλύψεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Τις υποχρεωτικές (τέλη κυκλοφορίας και μικτή ασφάλιση) και τις προαιρετικές (οι υπόλοιπες). Για να αφαιρέσετε όμως τις προαιρετικές καλύψεις, θα πρέπει να συνάψετε σύμβαση με μικρό ποσό εξαγοράς κατά τη λήξη της.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα