Λοιπές Έννοιες

Λοιπές Έννοιες

  • Υπολειμματική Αξία (Αγγλικά: Residual Value ή End Value ή Balloon Payment στην καθομιλουμένη: «Τίμημα εξαγοράς» ή «Αξία μεταπώλησης») είναι η τιμή πώλησης του Μισθίου στο τέλος της μισθωτικής περιόδου στον μισθωτή («Τίμημα εξαγοράς») ή άλλον τρίτων («Αξία μεταπώλησης»).
  • Απαξίωση (Αγγλικά: Market value Depreciation) είναι το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της αξίας αγοράς και τις εκάστοτε εμπορικής αξίας ενός αντικειμένου, μία δεδομένη χρονική στιγμή.
  • Απόσβεση (Αγγλικά: Tax Depreciation) Το ποσό που αναγνωρίζουν οι φορολογικές αρχές ως δαπάνη μίας επιχείρησης από την μείωση της αξία παγίων της που συντελούν στην παραγωγή εσόδων.
  • Μίσθιο (Αγγλικά: Lease object)Είναι το αντικείμενο που μισθώνεται.
  • Μισθωτής (Αγγλικά: Leasee ) Είναι ο λήπτης της Μίσθωσης .
  • Εκμισθωτής (Αγγλικά: Leaser ή Renter) Είναι ο φορέας που προσφέρει / παράσχει την Μίσθωση.
  • Μίσθωμα (Lease payment ή Rent) Είναι το αντίτιμο που καταβάλει ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή για την Μίσθωση.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα