Χρηματοδοτική μίσθωση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Χρηματοδοτική μίσθωση (Αγγλικά: Financial leasing, στην καθομιλουμένη: «Τραπεζικό Leasing») είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης που προσφέρεται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μόνο σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με αυτήν, ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης πράγμα κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής εξαγοράζει το πάγιο (εξοπλισμός - ακίνητο) συνήθως έναντι συμβολικού τιμήματος. Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν μόνο τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και όχι τα λοιπά έξοδα πχ συντήρησης, ασφάλισης κλπ. Η μέθοδος αυτή δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο όφελος για μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα