Λειτουργική μίσθωση

Λειτουργική μίσθωση

Λειτουργική μίσθωση (Αγγλικά: Operational leasing στην καθομιλουμένη: «Χρονομισθωση», «Μακροχρόνια Μίσθωση ή Ενοικίαση») είναι μία υπηρεσία που προσφέρουν εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις , επαγγελματίες και ιδιώτες και αφορά στην χρήση επιβατικών ιδιωτική χρήσης αυτοκίνητα (ΕΙΧ) έναντι συμφωνημένου τιμήματος. Με αυτήν, ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία ενοικίασης ΕΙΧ αυτοκίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής είτε επιστρέφει το αυτοκίνητο (Χρονομίσθωση χωρίς εξαγορά) είτε εξαγοράζει το ΕΙΧ αυτοκίνητο (Χρονομίσθωση με εξαγορά). Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθεί το μέρος της αξίας του αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιηθεί, το κέρδος της εταιρείας ενοικίασης και τα λοιπά έξοδα πχ συντήρησης, ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας κλπ. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό και φορολογικό όφελος για μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα